تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : اسکوپ کاری بهینه سازی فضای داخلی اتاق فرمان نیروگاه سهند
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۵۲۵۰۰۰۰۵۶
برگزار کننده : شرکت تولید نیروی برق سهند
نام سرویس : سایر فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱آیتم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
محل تحویل : استان : آذربایجان شرقی ، شهر : بناب

شرایط آگهی

اسکوپ کاری بهینه سازی فضای داخلی اتاق فرمان نیروگاه سهند
اسکوپ کاری بهینه سازی فضای داخلی اتاق فرمان نیروگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.