تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : سرویس و اورهال تپ چنجر ترانسفورماتور ۴۰۰ کیلوولت ساخت شرکت MR تایپ R طبق مشخصات فنی پیوست و احتساب هزینه بیمه
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۲۶۲۰۰۱۱۱۲
برگزار کننده : شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
نام سرویس : سایر فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۳دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

ایران کدخدمت انتخاب شده مشابه می باشد و درخواست طبق شرح نیاز و مشخصات فنی پیوست می باشد -پرداخت پس از انجام کار و تایید کارفرما و حداقل پس از 90 روز و طی مراحل اداری صورت می گیرد
سرویس و اورهال تپ چنجر ترانسفورماتور ۴۰۰ کیلوولت ساخت شرکت MR تایپ R طبق مشخصات فنی پیوست و احتساب هزینه بیمه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.