تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : سرویس، تعمیر و نگهداری ۳ دستگاه آسانسور
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۹۰۱۵۰۰۰۰۰۹
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی جندی شاپور
نام سرویس : فعالیتهای نصب تاسیسات برق، لولهکشی و سایر تاسیسات ساختمان
تعداد : ۳دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : دزفول

شرایط آگهی

لطفآ به فرم فایل پیوست مراجعه کرده و قیمت پیشنهادی را در انتهای فرم درج ، مهر و امضا فرمائید و به درخواست در سامانه ستاد پیوست گردد .
سرویس، تعمیر و نگهداری ۳ دستگاه آسانسور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.