تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : این منطقه در نظر دارد نسبت به نصب و راه اندازی آسانسور در ساختمان مرکزی اداره پست شهرستان اسلامشهر با عنایت به فایل پیوستی اقدام نماید .
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۲۰۰۲۵۰۰۰۱۵۶
برگزار کننده : منطقه پستی جنوب استان تهران
نام سرویس : سایر فعالیتهای خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱اجرت
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : ری

شرایط آگهی

با عنایت به اینکه این منطقه در نظر دارد نسبت به نصب و راه اندازی آسانسور در ساختمان مرکزی اداره پست شهرستان اسلامشهر با عنایت به فایل پیوستی اقدام نماید .
این منطقه در نظر دارد نسبت به نصب و راه اندازی آسانسور در ساختمان مرکزی اداره پست شهرستان اسلامشهر با عنایت به فایل پیوستی اقدام نماید .

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.