تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : بشرح پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۰۳۲۰۰۰۰۰۹۵
برگزار کننده : شهرداری اسلامشهر استان تهران
نام کالا : مانیتور هدایت ویدیویی
تعداد : ۴عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
نام کالا : فلزیاب امنیتی
تعداد : ۱عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : اسلامشهر

شرایط آگهی

قیمت پیشنهادی باید عینامطابق مشخصات قید شده در متن استعلام بهای pdfشده به شماره 131318باشد در صورت بارگذاری نکردن استعلام pdf شده توسط پیمانکار به منزله رد پیشنهاد خواهد بود( به پیشنهادات غیر از مشخصات مورد نظر شهرداری ترتیب اثر داده نخواهد شد)
مانیتور هدایت ویدیویی/ فلزیاب امنیتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.