تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید تجهیزات آزمایشگاههای نفت و خواص سنگ
ایرانکد صرفاً جهت اطلاع بوده
مدارک پیوست به صورت کامل مهر و امضا و پیوست گردد.
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۴۵۱۹۰۰۰۳۰۴
برگزار کننده : دانشگاه خلیج فارس بوشهر
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱مقطوع
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
محل تحویل : استان : بوشهر ، شهر : بوشهر

شرایط آگهی

اعلام نشده
خرید تجهیزات آزمایشگاههای نفت و خواص سنگ ایرانکد صرفاً جهت اطلاع بوده مدارک پیوست به صورت کامل مهر و امضا و پیوست گردد.

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.