تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی (تعویض ترانس و رینگ شبکه) – شهرستان بافق- ۶۰۳-۳-۱۵۹-۱۴۰۱
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرح کلی حوزه فعالیت : اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی (تعویض ترانس و رینگ شبکه) – شهرستان بافق- ۶۰۳-۳-۱۵۹-۱۴۰۱

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,000,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/14ساعت: 14:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی (تعویض ترانس و رینگ شبکه)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.