تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ۱۷ دستگاه دیزل ژنراتور ۳۰ کاوا با مشخصات شرایط اختصاصی
برگزار کننده : سازمان پزشکی قانونی کشور
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید ۱۷ دستگاه دیزل ژنراتور ۳۰ کاوا
برآورد مالی : ۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,800,000,000 ریال توضیحات تضمین : شماره اقتصادی سازمان : 411413917953شناسه ملی سازمان :14002710421شماره شبا سازمان: IR560100004101012438160041اعتبار ضمانت نامه بانکی 3 ماه و قابل تمدید به 3 ماه دیگر زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/01/16ساعت: 09:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۱۷ دستگاه دیزل ژنراتور ۳۰ کاوا

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.