تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تجدید مناقصه تعمیرات و تجهیزات ابنیه و تاسیسات برقی
برگزار کننده : شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد
شرح کلی حوزه فعالیت : رشته ابنیه و ساختمان با حداقل رتبه ۵(رشته اصلی) و رشته تاسیسات و تجهیزات با حداقل رتبه ۵ (رشته اصلی)
دارا بودن همزمان رشته های انتخابی فوق الزامی است

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,075,000,000 ریال توضیحات تضمین : ارائه اصل ضمانتنامه (پاکت الف) به مناقصه گزار الزامی می باشد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/20ساعت: 23:59
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تعمیرات و تجهیزات ابنیه و تاسیسات برقی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.