تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تابلو ۲۰کیلو ولت فشار متوسط طبق مشخصات پیوست و نقشه پیوست شماره تماس ۶۶۴۰۳۲۵۹ آقای لشگری
برگزار کننده : جهاد دانشگاهی
شرح کلی حوزه فعالیت : تابلو ۲۰کیلو ولت فشار متوسط طبق مشخصات پیوست و نقشه پیوست شماره تماس ۶۶۴۰۳۲۵۹ آقای لشگری

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,000,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/12/29ساعت: 10:00
تابلوهای فشار متوسط

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.