تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تیر روشنایی به تعداد ۱۵۵ پایه بهمراه کلیه متعلقات برابر تصاویر و مشخصات پیوست
برگزار کننده : شهرداری نشتارود استان مازندران
شرح کلی حوزه فعالیت : تیر روشنایی به تعداد ۱۵۵ پایه بهمراه کلیه متعلقات برابر تصاویر و مشخصات پیوست

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 5,000,000 مبلغ تضمین : 575,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/01/20ساعت: 14:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای تیر روشنایی به تعداد ۱۵۵ پایه بهمراه کلیه متعلقات برابر تصاویر و مشخصات پیوست

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.