تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

: خرید ونصب یک دستگاه آسانسور ۸نفره با ۶ توقف بهمراه اجرای عملیات ساختمانی جهت ساختمان جدید شعبه ۲کرج(بصورت دو مرحله ای)
برگزار کننده : سازمان تامین اجتماعی
شرح کلی حوزه فعالیت : : خرید ونصب یک دستگاه آسانسور ۸نفره با ۶ توقف بهمراه اجرای عملیات ساختمانی جهت ساختمان جدید شعبه ۲کرج(بصورت دو مرحله ای)

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 مبلغ تضمین : 1,200,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/20ساعت: 10:00
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و نصب یک دستگاه آسانسور ۸نفره با ۶ توقف بهمراه اجرای ساختمانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.