تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

برگزار کننده : توزیع برق
خرید کلیدهای هوشمند جهت کنترل پذیری مشترکین دیماندی
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید کلیدهای هوشمند جهت کنترل پذیری مشترکین دیماندی
برآورد مالی : ۲۷۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 65.00 هزینه خرید اسناد : 500,000 مبلغ تضمین : 9,238,150,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/15 ساعت 15:30
خرید کلیدهای هوشمند جهت کنترل پذیری مشترکین دیماندی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.