تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای تاسیسات گرمایشی ناحیه ۲ مشهد
برگزار کننده : اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی
شرح کلی حوزه فعالیت : اجرای تاسیسات گرمایشی ناحیه ۲ مشهد

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 4,100,000,000 ریال توضیحات تضمین : طبق مشخصات و شرایط پیوست زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/20ساعت: 12:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای استانداردسازی تاسیسات گرمایشی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.