تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

نورپردازی ورودی های شیراز
برگزار کننده : معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز
شرح کلی حوزه فعالیت : نورپردازی ورودی های شیراز

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 2,500,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/22ساعت: 13:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای نورپردازی ورودی ها

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.