تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

عملیات تهیه مصالح و اجرای عملیات سفت ،کاری نازک ،کاری تاسیسات مکانیکی و برقی یکی از پروژه های خود واقع در شهر تهران خیابان مقدس اردبیلی با کاربری اداری ساختمان ده طبقه شامل پنج طبقه روی همکف و چهار طبقه زیرزمین با زیربنا ۶۸۰۵ مترمربع

شرایط آگهی

خرید : 5/000/000 ریال مندرج در اصل اگهی تضمین : 15/000/000/000 ریال حداقل رتبه 2 ابنیه و سه تاسیسات
عملیات تهیه مصالح و اجرای عملیات سفت ،کاری نازک ،کاری تاسیسات مکانیکی و برقی یکی از پروژه های خود با کاربری اداری ساختمان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.