تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

احداث حدود ۹ کیلومتر فیبر نوری از تاسیسات شهید مندنی زاده تا میانکوه
برگزار کننده : شرکت انتقال گاز ایران استان خوزستان منطقه یک
شرح کلی حوزه فعالیت : احداث حدود ۹ کیلومتر فیبر نوری از تاسیسات شهید مندنی زاده تا میانکوه
برآورد مالی : ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,200,000,000 ریال توضیحات تضمین : ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت 3 ماه از تاریخ بازگشت پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست مناقصه گزار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/21ساعت: 16:00
احداث حدود ۹ کیلومتر فیبر نوری از تاسیسات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.