تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام خدمات اپراتوری و تعمیرات دستگاه های مخابراتی ناحیه اهواز
برآورد ۱۰۴٫۵۴۷٫۰۶۰٫۰۰۱ ریال
مدت انجام ۱۲ ماه

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 5.227.353.000 ریال - مبلغ خرید اسناد 1.428.000 ریال -
انجام خدمات اپراتوری و تعمیرات دستگاه های مخابراتی ناحیه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.