تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش هفت بچ از کاتالیستهای اکسیداسیون مستعمل حاوی پلاتین خود

شرایط آگهی

خرید : 2/000/000 ریال مندرج در اصل اگهی
فروش هفت بچ از کاتالیستهای اکسیداسیون مستعمل حاوی پلاتین خود

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.