تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش کالاهای اسقاطی و مستعمل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.

شرایط آگهی

مبلغ خرید اسناد 4/000/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی
فروش کالاهای اسقاطی و مستعمل

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.