تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : عملیات نصب فاز یک پست ۲۰ / ۶۳کیلوولت خلیج فارس
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۳۸۰۹۰۰۰۷۹۰
برگزار کننده : شرکت برق منطقه ای
نام سرویس : فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو
تعداد : ۱مجموعه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
محل تحویل : استان : هرمزگان ، شهر : بندرعباس

شرایط آگهی

کارشناس امور تدارکات و قراردادها سرکار خانم علیشاه پور
عملیات نصب فاز یک پست ۲۰ / ۶۳کیلوولت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.