تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : انجام تعمیرات جاری اضطراری واحدابزار دقیق منطقه خلیج فارس بصورت برون سپاری- طبق مستندات پیوست.اطلاع بیشتر با شماره ۰۹۱۷۳۰۷۸۳۵۲-مستندات مطالعه شود.
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۱۰۵۰۰۳۴۶۹
برگزار کننده : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
نام سرویس : سایر فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
محل تحویل : استان : هرمزگان ، شهر : بندرعباس

شرایط آگهی

لطفا فرم استعلام بها تکمیل و بارگذاری گردد.کارفرما در رد یا تاییدپیشنهاد مختار است.قرارداد منعقد میگردددارا بودن مدارک شرکتی مانندگواهینامه صلاحیت پیمانکاری وگواهینامه تاییدایمنی الزامی و بارگذاری گردد.
انجام تعمیرات جاری اضطراری واحدابزار دقیق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.