تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : انجام نگهداری و تعمیرات و ارتقا RTUهای مدل MD9043و ارتقا تجهیزات ارتباطی به پروتکل IEC104و برقراری ارتباط با اتاق کنترل مرکزی اسکادا
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۵۱۳۰۰۰۱۷۲
برگزار کننده : شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
نام سرویس : جمع آوری، تصیفه و تامین آب
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : ورامین

شرایط آگهی

انجام نگهداری و تعمیرات و ارتقا RTUهای مدل MD9043و ارتقا تجهیزات ارتباطی به پروتکل IEC104و برقراری ارتباط با اتاق کنترل مرکزی اسکادا در 77 منطقه تحت پوشش شرکت
انجام نگهداری و تعمیرات و ارتقا RTUهای مدل MD9043و ارتقا تجهیزات ارتباطی به پروتکل IEC104و برقراری ارتباط با اتاق کنترل مرکزی اسکادا

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.