تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تهیه ، نصب و راه اندازی ، آموزش و گارانتی دو ساله سامانه حفاظت الکترونیک هوشمند نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان
برگزار کننده : شرکت تولید نیروی برق کرمان
شرح کلی حوزه فعالیت : تولید برق

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 مبلغ تضمین : 12,265,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/20ساعت: 14:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تهیه ، نصب و راه اندازی ، آموزش و گارانتی دو ساله سامانه حفاظت الکترونیک هوشمند نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.