تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید تابلوهای پست برق ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد
برگزار کننده : اداره کل فرودگاه بین المللی مهراباد
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید تابلوهای پست برق ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,000,000 مبلغ تضمین : 1,100,000,000 ریال توضیحات تضمین : لطفا اصل ضمانتنامه را قبل از روز بازگشایی تحویل واحد امور قراردادها و پیمان نمایید. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/16ساعت: 10:30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید تابلوهای پست برق ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.