تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شهر مشکات-(تجدید سوم)
برگزار کننده : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید و اجرای سیستم روشنایی بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شهر مشکات-(تجدید سوم)
برآورد مالی : ۱۱,۹۳۲,۳۸۵,۰۰۰

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 597,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/06/21ساعت: 13:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی بلوار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.