تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تهیه،نصب و راه اندازی وکالیبراسیون سیستم اعلام حریق ایستگاه تقویت فشارگاز نورآباد۳
برگزار کننده : شرکت انتقال گاز منطقه ۵

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00
فراخوان ارزیابی کیفی تهیه،نصب و راه اندازی وکالیبراسیون سیستم اعلام حریق ایستگاه تقویت فشارگاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.