تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی خرید و نصب دوربین های تقاطع غیر همسطح جهاد و محدوده اطراف در شهر شهریار
برگزار کننده : شهرداری شهریار استان تهران
شرح کلی حوزه فعالیت : متقاضیان الزاماً میبایست دارای حداقل رتبه ۵ انفورماتیک در زمینه شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی یا رتبه ۵ ارتباطات از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند. پیشنهاد دهندگان میبایست داراری اساسنامه ، سابقه و حداقل یک قرارداد اجرایی مرتبط با موضوع در شهرداری های کشور باشند.

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 3,000,000 مبلغ تضمین : 500,000,000 ریال توضیحات تضمین : شرکت کنندگان در مناقصه میبایست اصل ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی بابت سپرده شرکت در مناقصه را یک روز قبل از تاریخ بازگشایی پاکت ها به محل دفتر امور پیمان و قراردادهای شهرداری شهریار واقع در شهریار میدان نماز جنب پایانه اتوبوسرانی طبقه همکف شهرداری شهریار تحویل نمایند. در غیراینصورت از مناقصه کنار گذاشته خواهند شد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/20ساعت: 14:30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب دوربین های تقاطع غیر همسطح و محدوده اطراف در شهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.