تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری حجمی امور راهبری نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه
شرح کلی حوزه فعالیت : بیمارستان امام خمینی اسلام آباد-شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,000,000 مبلغ تضمین : 720,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/02/31ساعت: 19:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امور راهبری نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.