تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تجدید مناقصه عمومی تکمیل سوله ورزشی اسدآباد (فاز دوم)
برگزار کننده : شهرداری شهریار استان تهران
شرح کلی حوزه فعالیت : پیمانکاران و شرکتها می بایست دارای حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقیاز سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 3,000,000 مبلغ تضمین : 7,110,000,000 ریال توضیحات تضمین : شرکت کنندگان در مناقصه میبایست اصل ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی بابت سپرده شرکت در مناقصه را یک روز قبل از تاریخ بازگشایی پاکت ها به محل دفتر امور پیمان و قراردادهای شهرداری شهریار واقع در شهریار میدان نماز جنب پایانه اتوبوسرانی طبقه همکف شهرداری شهریار تحویل نمایند. در غیراینصورت از مناقصه کنار گذاشته خواهند شد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/20ساعت: 14:30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سوله ورزشی اسدآباد فاز دوم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.