تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه تکمیل مجتمع فرهنگی ورزشی حافظ(شیریندر)
برگزار کننده : شهرداری رباط کریم
شرح کلی حوزه فعالیت : اجرای پروژه تکمیل مجتمع فرهنگی ورزشی حافظ(شیریندر)طبق برآوردپیوست ودستور کارهای صادره دستگاه نظارت مطابق فهرست بهای ابنیه و تاسیسات برقی ومکانیکی سال ۱۴۰۱،ضریب بالاسری ۱٫۴۱،ضریب منطقه ای طبق برآورد پیوست،هزینه تجهیزو برچیدن کارگاه بصورت مقطوع.به این قرارداد تعدیل (صرفابه مدت اولیه پیمان)تعلق میگیرد

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 2,000,000 مبلغ تضمین : 3,500,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/21ساعت: 14:30
اجرای پروژه تکمیل مجتمع فرهنگی ورزشی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.