تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعمیرات اساسی بخش جراحی زنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) خرمشهر
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ابادان
شرح کلی حوزه فعالیت : اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعمیرات اساسی بخش جراحی زنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) خرمشهر

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,849,944,894 ریال توضیحات تضمین : اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعمیرات اساسی بخش جراحی زنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) خرمشهر زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/01/26ساعت: 19:00
پروژه تعمیرات اساسی بخش جراحی زنان بیمارستان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.