تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام خدمات جمع آوری سوانح و مقابله با بحران،امور مربوط به پایانه ها،پایش و ارزیابی ایمنی شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد به صورت حجمی
برگزار کننده : شرکت بهره برداری قطار شهری شهرداری مشهد استان خراسان رضوی
شرح کلی حوزه فعالیت : داشتن حداقل رتبه ۷ گواهینامه تایید صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی و پشتیبانی ،فنی و مهندسی از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 2,121,228,472 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/31ساعت: 14:30
انجام خدمات جمع آوری سوانح و مقابله با بحران،امور مربوط به پایانه ها،پایش و ارزیابی ایمنی شرکت بهره برداری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.