تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآروده های نفتی منطقه تهران
برگزار کننده : مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران
شرح کلی حوزه فعالیت : خدمات عمومی
برآورد مالی : ۳۴,۵۷۸,۱۲۷,۴۲۶

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 500,000 مبلغ تضمین : 1,728,906,371 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/14ساعت: 10:00
استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآروده های نفتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.