تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری امور خدماتی و تنظیف و جابه جایی وسایل و نامه ها و انجام خدمات فنی ساده ساختمانهای پردیس اصلی و متفرقه دانشگاه .
برگزار کننده : دانشگاه یزد
شرح کلی حوزه فعالیت : واگذاری امور خدماتی و تنظیف و جابه جایی وسایل و نامه ها و انجام خدمات فنی ساده ساختمانهای پردیس اصلی و متفرقه دانشگاه .
برآورد مالی : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 10,000,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/31ساعت: 08:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای تنظیف و جابه جایی وسایل و نامه ها و انجام خدمات فنی ساده پردیس اصلی و متفرقه دانشگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.