تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجه(شامل مـور، ریک، پـرس بندی، بارگیـری، حـمل، تـخلیه، دپـو و چاپـر) به مساحت ۹/۱۴۷ هکتار در خوشه دو از بخش چ
برگزار کننده : شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
شرح کلی حوزه فعالیت : عملیات برداشت یونجه(شامل مـور، ریک، پـرس بندی، بارگیـری، حـمل، تـخلیه، دپـو و چاپـر) به مساحت ۹/۱۴۷ هکتار در خوشه دو از بخش چهار و و تریتیکاله علوفه ای(شامل چاپر و حمل) به مساحت۸/۲۱ هکتار جمعا به مساحت ۷/۱۶۹ هکتار

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 784,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/02/18ساعت: 14:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجه(شامل مـور، ریک، پـرس بندی، بارگیـری، حـمل، تـخلیه، دپـو و چاپـر) به مساحت ۹/۱۴۷ هکتار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.