تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه واگذاری امور خدماتی و تنظیف و جابه جایی وسایل ونامه ها و انجام خدمات فنی ساده سراهای دانشجویی دانشگاه
برگزار کننده : دانشگاه یزد
شرح کلی حوزه فعالیت : مناقصه واگذاری امور خدماتی و تنظیف و جابه جایی وسایل ونامه ها و انجام خدمات فنی ساده سراهای دانشجویی دانشگاه
برآورد مالی : ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 7,200,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/31ساعت: 08:00
واگذاری امور خدماتی و تنظیف و جابه جایی وسایل ونامه ها و انجام خدمات فنی ساده سراهای دانشجویی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.