تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید دوازده میلیون فقره کارت خام مغناطیسی بانکی از نوع متالیک (HICO

شرایط آگهی

خرید : 200/000 ریال مندرج در اصل اگهی تضمین : 20/000/000/000 ریال
خرید دوازده میلیون فقره کارت خام مغناطیسی بانکی از نوع متالیک (HICO

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.