تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید و نصب تجهیزات کنفرانس اتاق مدیریت بحران منطقه عملیاتی خانگیران
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۲۲۵۸۰۰۰۲۳۵
برگزار کننده : شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
محل تحویل : استان : خراسان رضوی ، شهر : سرخس

شرایط آگهی

کلیه شرایط انجام کار، تضامین و پرداختها و همچنین شرایط شرکت در استعلام مطابق اسناد پیوست خواهد بود.
خرید و نصب تجهیزات کنفرانس اتاق مدیریت بحران

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.