تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : اجرای کابل کشی – نصب تابلو UPS – رفع نقص دوربین ها در ساختمان های اداری شرکت گاز استان هرمزگان
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۲۴۲۱۰۰۰۳۸۵
برگزار کننده : شرکت گاز استان هرمزگان
نام سرویس : فعالیتهای نصب تاسیسات برق، لولهکشی و سایر تاسیسات ساختمان
تعداد : ۱قلم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
محل تحویل : استان : هرمزگان ، شهر : بندرعباس

شرایط آگهی

پذیرش پیشنهاد با تایید واحد حراست شرکت گاز استان هرمزگان می باشد.
اجرای کابل کشی – نصب تابلو UPS – رفع نقص دوربین ها

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.