تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : بابت تهیه و اجرای کولرهای گازی پروژه پیامبر شرقی طبق پرسش بهای پیوستی
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۴۷۶۹۰۰۰۰۹۸
برگزار کننده : بانک سپه مدیریت شعب منطقه غرب تهران
نام سرویس : فعالیتهای نصب تاسیسات برق، لولهکشی و سایر تاسیسات ساختمان
تعداد : ۱مقطوع
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

کلیه اطلاعات در فرم پرسش بها موجود می باشدبازدید الزامیبارگزاری فرم بازدید با مهر و امضا الزامی میباشد
بابت تهیه و اجرای کولرهای گازی پروژه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.