تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : استاندارد سازی سیستم گرمایش و موتورخانه مدارس شهید فهمیده و آسیه لپوئی زرقان
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۳۱۰۳۰۰۰۱۳۲
برگزار کننده : اداره کل نوسازی   توسعه و تجهیز مدارس استان فارس (درجه۱  سطح۲  ۱۱۰ پست سازمانی)
نام سرویس : فعالیتهای نصب تاسیسات برق، لولهکشی و سایر تاسیسات ساختمان
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
محل تحویل : استان : فارس ، شهر : زرقان

شرایط آگهی

برآورد اولیه 7.658.304.568 ریال میباشد.ریز برآورد و تعهدنامه در فایل پیوست میباشد
استاندارد سازی سیستم گرمایش و موتورخانه مدارس

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.