تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : اجرای تاسیسات گرمایش و سرمایش سالن های چندمنظوره انصاری لاری و احسان ناحیه ۲ شیراز
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۳۱۰۳۰۰۰۱۳۳
برگزار کننده : اداره کل نوسازی   توسعه و تجهیز مدارس استان فارس (درجه۱  سطح۲  ۱۱۰ پست سازمانی)
نام سرویس : فعالیتهای نصب تاسیسات برق، لولهکشی و سایر تاسیسات ساختمان
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
محل تحویل : استان : فارس ، شهر : شیراز

شرایط آگهی

برآورد اولیه 8.002.327.565 ریال میباشد .ریز برآرود و تعهدنامه که در فایل پیوست میباشد تکمیل و بارگزاری نمایید.
اجرای تاسیسات گرمایش و سرمایش سالن های چندمنظوره

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.