تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : عملیات اجرایی رفع معایب ساختمانی و تاسیساتی پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت معنوی طبق اسناد پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۴۳۹
برگزار کننده : شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
نام سرویس : انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها
تعداد : ۱واحد صنعتی
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

تکمیل و بارگذاری کلیه اسناد و سوابق پیوست (فرم بازدید از پروژه و فرم پیشنهاد قیمت و اسناد استعلام و غیر )الزامیست .
عملیات اجرایی رفع معایب ساختمانی و تاسیساتی پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.