تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : بهسازی سامانه مرکز تماس اعلان پرواز طبق لیست پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۴۹۳۰۰۰۵۷۶
برگزار کننده : اداره کل فرودگاه بین المللی مهراباد
نام سرویس : فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو
تعداد : ۱مرتبه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

محل انجام کار فرودگاه مهراباد میباشد/تمامی هزینه ها به عهده تامین کننده میباشد/61023180مهندس وحید سیاه چشم/کارشناس خرید درویشی/به لیست پیوست مراجعه شود
بهسازی سامانه مرکز تماس اعلان پرواز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.