تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : عبارت است از تامین نیرو و واگذاری مدیریتی و نگهداری (سرویس و تعمیرات و راهبری) کل تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و مخابراتی ..
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۴۰۵۷۰۰۰۰۲۱
برگزار کننده : شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالدران
نام سرویس : سرویس و نگهداری و پشتیبانی رایانه و شبکه
تعداد : ۱۰۰۰۰مترمربع
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
محل تحویل : استان : آذربایجان غربی ، شهر : چالدران

شرایط آگهی

عبارت است از تامین نیرو و واگذاری مدیریتی و نگهداری (سرویس و تعمیرات و راهبری) کل تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و مخابراتی نصب شده در موتورخانه ها، ساختمانها، محوطه، اورژانس درمانگاهها، مسکونی ها و محل های دیگر
تامین نیرو و واگذاری مدیریتی و نگهداری (سرویس و تعمیرات و راهبری) کل تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و مخابراتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.