تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : نصب و راه اندازی دوربین های ۱۰ سایت تصویری جاده ای مطابق الزامات و مشخصات فنی پیوست در سطح محورهای مواصلاتی استان تهران ( به مشخصات پیوست )
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۴۵۷۲۰۰۰۲۱۶
برگزار کننده : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
نام سرویس : سایر فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱مجموعه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

نحوه پرداخت پس از عقد قرارداد و ارائه ضمانت نامه و تأیید اداره مربوطه طی مراحل اداری توسط اداره امور مالی و ذیحسابی پس از کسورات قانونی انجام می گردد
نصب و راه اندازی دوربین های ۱۰ سایت تصویری جاده ای

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.