تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : نگهداری مراکز تلفن
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۱۷
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
نام سرویس : سایر فعالیت های مخابراتی
تعداد : ۱۲ماه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
محل تحویل : استان : اصفهان ، شهر : اصفهان

شرایط آگهی

نگهداری مراکز تلفن
نگهداری مراکز تلفن

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.