تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : شرح نیاز در پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۳۱۰۱۰۰۰۳۵۷
برگزار کننده : سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۴دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

- اظهار و ارسال به سامانه الزامیست- کلیه هزینه های حمل، انبارداری و ایاب و ذهاب به عهده تامین کننده می باشد- پرداخت پس از تایید واحد فنی صورت می گیرد
سایر فعالیت های خدماتی شخصی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.