تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش تعداد ۲۶ دستگاه از خودروهای سواری و باری سبک خود
براورد: ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین :100/000/000 ر یال مندرج در اصل اگهی
فروش تعداد ۲۶ دستگاه از خودروهای سواری و باری سبک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.